Nguyệt gác mái đình

Nguyệt gác mái đình

Quan họ lời cổ

Nguyệt rằng là tình rằng nguyệt i gác í ơ hơ ơ này có ó o mấy mái nay ớ ớ mái đình là chén í ơ ơ son là son song bên chưa cạn í mà này cũng có a sao tình là đã í ơ ơ la là đã say. Chị rằng hai í ơi, lẩn í khuất í là có bóng là bóng mây ì là tang ố ô tang ơ tính tang ô là tình tang i…

Lẩn rằng là tình rằng lẩn i khuất í ơ hơ ơ này có ó o mấy bóng nay ớ ớ bóng mây là mặt í ơ ơ sao là sao song bên thấy mặt mà này cũng có a dạ này là mới í ơ ơ la là mới yên. Chị rằng ba í ơi đánh í tiếng là có bên là bên thềm là tang ố ô tang ơ tính tang ô là tình tang …

Đánh rằng là tình rằng đánh í tiếng í ơ hơ ơ này có ó o mấy bên nay ớ ớ bên thềm là trót í ơ ơ say là say song bên nhau lắm mà này cũng có a phải tìm là đến í ơ ơ la là đến nhau. Chị rằng Tư í ơi trăng í nước là có một là một màu là tang ố ô tang ơ tính tang ô là tình tang…

Trăng rằng là tình rằng trăng i nước í ơ hơ ơ này có ó o mấy một này ớ ớ một màu là gọi í ơ ơ sao là sao song bên cho tỉnh mà này cũng có a giấc sầu là chiêm í ơ ơ la là chiêm bao. Chị rằng Năm í ơi. Đông i liễu là có tây í la tây đào là tang… ố… ô… tang ơ… tính… tang… ô là…tình… tang ..

Advertisements

Nhãn: ,

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: