Archive for the ‘Hát chèo’ Category

Trần tình

18/11/2009

Trần tình
Hát chèo lời cổ

Võ thời lăng ấy võ thời ì lăng quê người chồng ì tôi i, ở đất mà võ lăng, i ì i ỉ í ì.
Quê người chồng tôi I ì I í I I ì I, ở đất I lăng mà võ lăng I ỉ I vua sai là đi dẹp giặc mà để băng í chừng khơi lại xa í khơi ấy bởi vì đâu binh lửa bời ì í bời ì ì ì ì I í I ì..
ấy bởi í vì đâu I ỉ I í I I binh lửa ới I bời ì tôi đành là dắt I mẹ mà để tới nơi tới nơi lâm ỉ ì tuyền, tôi gặp những ư lòai ì ác thú lang mà hổ lang I I I ỉ I I í I ì.
ới í ông trời.ơi I ì I í I I ì I, ác thú lang hổ lang I ỉ I, người đòi là đòi ăn thịt mà để kêu van tôi kêu I van lại ì lành, tôi trở ra về tới miếu đức thần ì linh I I I ỉ I I í I ì.
ới í ông trời.ơi I ì I í I I ì I, tới miếu ông thần ì linh I ỉ I, người đòi là đòi khoét ì mắt mà để lòng thành, lòng thành kính í dâng, bởi I thế cho nên mù mịt tăm tối I tăm I I ì I ỉ I í I ì.

Bởi thế cho nên I ì I í I ỉ í I, mù mịt mà tối I tăm I í I, học nghề là nghề đàn hát mà để kiếm ăn, kiếm ăn qua à ngày, tôi nuôi mẹ I chồng cắt thịt tay cánh I tay, chàng Trương Viên ơi chàng có biết đến nông nỗi này mà cho í I chăng.

Advertisements

Con nhện giăng mùng

18/11/2009

Con nhện giăng mùng
Hát chèo lời cổ

Chàng về áo để lại đây, áo thời thiếp mặc gối mây thiếp đợi chờ

Ai xui con nhện nó mấy giăng í í mùng, đêm năm trống í canh một mình thiếp tôi chịu hỡi chàng chàng ơi. Đêm năm trống í canh một mình thiếp tôi chịu mà để lạnh lùng, lạnh lùng suốt cả năm anh ơi anh chàng hồ ra về. xong thiếp i ì vẫn thăm hỏi i thăm anh ơi anh chàng hồ ra về, xong thiếp i ì vẫn thăm hỏi ì ì thăm i i ì i i í i ì.

Ai đem cái í con người ngọc hỡi chàng chàng ơi, ai đem cái í con người ngọc mà để thung thăng thung í thăng nay chốn này anh ơi anh chàng hồ ra về, xong cởi tấm ì áo để lại đây anh ơi anh chàng hồ ra về, xong cởi tấm ì áo để lại ì i đây i i ì i i í i ì.

Cái tấm áo này thiếp tôi quyết mặc hỡi chàng chàng ơi, cái tấm áo này thiếp tôi quyết mặc mà để gối mây, gối mây đợi chờ, anh ơi anh chàng hồ ra về, xong vách i ì phấn thơ đề ì i thơ anh ơi anh chàng hồ ra về, xong vách i phấn thơ đề ì i thơ i i ì i i í i ì.

Gửi người chiến sĩ biên phòng

17/11/2009

Gửi người chiến sĩ biên phòng

Theo điệu Quân tử vu dịch

Tạm biệt em anh lên đường ra biên giới, đã mấy mùa vải ngọt nhãn thơm .Anh ra đi với tấm lòng son , tay chắc súng giữ gìn đất nước

Ở nơi xa anh có biết ,viết thư em gủi đôi dòng gửi người chiến sĩ biên phòng mến thương

Anh đi mỗi bước dặm trường i i i

Em ơi …ii khó khăn anh vẫn coi thường ì ..gian nan …

Dù gió núi iii..mưa ..ngàn vất vả tuổi xuân mới i í.. một lòng theo đảng í ì .. tháng í ngày đâu i . quản đảng tiếp bước cho mùa… mùa lúa đơm bông

Anh đi giữ trọn í ì mùa xuân biên i giới súng chắc trong tay anh i.. canh giữ đất trời ngàn hoa lá lộc ì chồi nên xanh biếc mùa xuân tươi đẹp cho em hát em hát câu ơn Đảng ơn Bác Hồ ơn Đảng Bác Hồ ngàn i í  năm

Xuân đẹp ý thơ i i … sắc  í cờ tươi thắm đồng lúa biếc màu xanh xanh thẳm nô nức reo vui ,gái đảm trai tài ,quyết í vượt chông gai đắp í  xây cho đời, tuổi xuân sức trẻ, bừng ì sáng tương lai anh đi gìn giữ đất trời giữ màu xanh xanh i mãi sáng í ì sáng ngời ngời sắc xuân

Đất nước ra quân i ì .. mùa xuân hoa nở ,bao nhà máy, công trường rộng mở ,điện sáng thay sao, khói tỏa lưng trời, đất lại sinh sôi, tốt công bao  người, cùng đôi ta đó sát cánh chung vai dựng xây gìn giữ đất trời mùa xuân hạnh phúc là lời i í ì là lời quê hương

Hoa thắm biên cương i ì trên i đường anh đến phút chia tay xao xuyến í bao í ì  xao xuyến bao tình ì i i í i

Biểu diễn: Duy Thường – Hồng Ngát

Chức cẩm hồi văn

16/11/2009

Chức Cẩm Hồi Văn

Hát chèo lời cổ

Chàng đi thú vâng lời Hoàng ì i chiếu í i ì
Thiếp i thiếp tiễn chàng này ra í i nẻo hoa kiều i hề hề lang quân .Ơi hỡi lang quân ơi i ..,nay thiếp i tiễn i chàng,trên bước đường dày chia đôi
Ới… i í ì
Nay giai i ì lão mấy điều
Thiếp i thiếp cùng i chàng này giai lão mấy nỗi niềm chứ nỗi niềm ân ái i í i
Trăm chiều thời trăm chiều chớ quên i í hề hề lang quân
Ơi hỡi lang quân ơi, thiếp tiễn i í í chàng
Trên bước đường dày chia đôi… hỡi i í ì

Đường trường vị thủy

16/11/2009

Đường trường vị thủy

Hát chèo lời cổ

Sông xưa khuất bóng, người xưa vắng
Trăng nước mênh mang, gợi hững hờ
Bơ vơ cánh nhạn, chiều buông bóng
Nhạt nỗi mong chờ, lệ chứa chan

Sông Vị Thủy chứ nay con Cá i í i Kình i i í i i vùng ì ì vùng vẫy tôi hỏi i ì Ngư ông thời chứ sao chúc trượng cạn ì sâu i i i i í ì i …Thời này Ngư i ới phủ mà đi đâu, ới nào ì ì nào ông thời chứ ông phủ đi đâu chứ để tình ì cho ông Lã Vọng i i i í ì i …ơi chứ ngồi thời ngồi câu chốn ì thạch bàn i i í i i
Thời này nghe ơi này tiếng đàn ì ì i í i i vẳng i vẳng nghethời chứ ai khéo nảy tiếng đàn này
tai nghe tiếng i tiếng hát một cô nàng i đắm chứ anh (i)say
Dẫu mà này thương i nhớ ai chứ thương nhớ mãi thế này tương i đắc đắc tương giục nào có biết tri âm ở nơi đâu mà tìm i i i í ì i

Đường trường bắn thước

16/11/2009

Đường trường bắn thước

Hát chèo lời cổ

Ngỏ… khóa cho cô vào ì vào vườn hoa i i í ì ì i…
Ơi nhác trông ra i kìa thấy i chim thức nó đậu ì i i í í i ới i ì … ới i.. Nó xa i i ới xa xa i i trông ì gần ơi chứ ai ơi cất là cô cất lấy tên
Thời là Miền i i ơi a tóc chứ thời này cái tay tay cô i ì cầm ì i i í i í i ì i … Ơi chứ đề thơ i ì thơ …đề bát i tự ì i i í í i ới i ì ới i… chứ lâm i, ới lâm râm i i cô khấn nguyền ơi chứ ai ơi thơ thời, thơ cô đề rằng, thời là phát ơi a tất thơ đề rằng phát tất ứng i ì nguyền ì i i í ì í i ì

Lới lơ

16/11/2009

Lới lơ

Hát chèo lời cổ

Ta đi i i đi chợ dốc
để về ngồi i i gốc gốc cây đa
để về ngồi i i gốc gốc cây đa

Thấy í í cô iii cô này thấy cô cô bán rượu i i
mặc áo i i nâu già cô lại í í lại thắt
dây dưng i xanh, i ì i í i ì…

Khăn xanh iii xanh có dí
Này là có í í dí dí đội đầu,
này là có í í dí dí đội đầu …

Để iíi…. thương i i í ì thương này
để i i thương để nhớ i i,
để nhớ iii để sầu này qua
lới i i nọ cho ì ì ai. i ii

THỊ MẦU LÊN CHÙA

15/11/2009

MÀN NGOÀI
Thị Mầu ra, tay mang đồ lễ…

Này chị em ơi… (Tiếng hậu trường : SAO ?)
Nay mười tư mai đã là rằm
Ðã là rằm
Ai muốn ăn oản y y
Thì năng lên chùa đấy chị em ơi…

Thị Mầu nói: Các già lên chùa từ bao giờ nhỉ ? (Tiếng hậu trường : MƯỜI TƯ, RẰM)

Ấy thế mà Mầu tôi mang tiếng lẳng lơ
Ðò đưa cấm gió tôi lên chùa
Tôi lên chùa từ ngày mười ba
Tôi lên chùa, tôi tôi thấy tiểu
Tiểu mười ba, thấy sư mười bốn
Tôi thấy vãi già, vãi già mười lăm…
Tôi, tôi muốn cho, cho một tháng
Có hai ngày rằm
Ðể, để tôi trước vào lễ Phật
Sau thăm vãi già.
Ấy a à à a a !
Ấy a à à a a !

MÀN TRONG – CẢNH CHÙA
Tiểu Kính Tâm đang quét sân chùa… Thị Mầu bưng lễ vào…

Tôi Thị Mầu con gái Phú Ông
Mẹ cha tôi tôn kính một lòng
Tiền cùng gạo lên chùa tiến cúng…

Thị Mầu : A Di Ðà Phật, bạch nhà sư trong ấy cho chú tiểu ra nhận lễ. Ðể tôi còn về nào…
Kính Tâm :

A Di Ðà Phật
Khấn nguyện thập phương
Kính trình tam bảo y y
Lòng người mộ đạo
Ðem của cúng dàng
Một nén cũng thơm
Một tiền cũng quý
Kể đâu vạn lễ
Cốt ở thành tâm
Phật Tổ giáng lâm
Quỷ thần chứng chiếu
A Di Ðà Phật…

Kính Tâm : A Di Ðà Phật, mời cô vào làm lễ !
Thị Mầu : Chị em ơi, người đâu đến tu chùa mà đẹp như sao băng thế nhỉ ?
Tiếng hậu trường : Ai lại khen chú tiểu đẹp như sao băng bao giờ ? Cô Mầu ơi !
Thị Mầu : Ðẹp thì người ta khen chứ sao…

Này chị em ơi…
(Tiếng hậu trường : SAO ?)
Người đâu đến ở chùa này
Mà cổ cao ba ngấn lông mày nét ngang
Thầy tiểu y y ơi
Ðến ở ấy mấy này
Thế mà chùa này
Người, người ở đâu
Ðến ý ở ấy mấy này
Ấy mà chùa này
Cổ y ý ý cao a thế mà này cổ ý cao ba ngấn ý
Ơi y a Ơi y a Ơi y
Ðể lông ừ mày chứ đôi lông mày nét ngang
Ấy mấy thầy tiểu ơi !

Kính Tâm :

Niệm Nam Mô A Di Ðà Phật
Niệm Nam Mô A Di Ðà Phật
Tiếng hậu trường : Mầu ơi !
Thị Mầu : Cái gì ?
Tiếng hậu trường : Nhà mày mất bò rồi đó !
Thị Mầu : Mất bò ý à ? Nhà ta còn ối trâu !

Thị Mầu nhặt những quả táo rơi trên sân chùa, ném dỡn Kính Tâm :

Này thầy tiểu ơi !
Thầy như táo rụng sân đình
Còn em như gái dở đi rình của chua…
Chứ thầy tiểu ơi !
Táo rụng ấy mấy đình thế mà sân đình
Thầy, thầy tiểu ơi !
Táo rụng ấy mấy đình ấy mà sân đình
Em ý như a thế mà này em như gái dở ơ ớ
Em đi tìm ối y a
Ối y để em đi tìm, chứ em đi tìm của chua
Ấy mấy thầy, thầy tiểu ơi !

Kính Tâm :

Niệm Nam Mô A Di Ðà Phật
Tôi niệm Nam Mô A Di Ðà Phật

Tiếng hậu trường : Mầu ơi ! Nhà mày có mấy chị em ?
Thị Mầu : Nhà tao có chín chị em
Tiếng hậu trường : Có ai như mày không ?
Thị Mầu : Chỉ có mình tao là chín chắn nhất nhà đấy !
Tiếng hậu trường : Ối dào ơi ! Sao mày dơ dáng thế !
Thị Mầu : Mặc xác tao !

Thị Mầu nói với Kính Tâm : Thầy tiểu ơi ! Ăn với em miếng trầu nào…

Này thầy tiểu ơi !
Cau non em tiện chũm lòng đào
Mà trầu têm cánh phượng để thiếp trao cho chàng
Chứ thầy tiểu ơi !

Thị Mầu : Thầy tiểu ơi ! Ðể em gõ mõ cho nào…
Thị Mầu giằng tay Kính Tâm. Kính Tâm bỏ đi.
Thị Mầu ngó theo gọi : Thầy tiểu, thầy tiểu… Phải gió thầy tiểu. Người đâu thấy gái lại ù té chạy bao giờ. Mô với chả Phật !
Thị Mầu nhìn thấy sách kinh còn đó :
A ! Tôi nghĩ ra rồi, kinh mõ chàng còn bỏ đó… Thế nào chàng cũng phải ra đây. Nhất định là tôi phải nắm cổ tay chú tiểu thì tôi mới chịu.

Thị Mầu che quạt tìm chỗ ẩn náu.

Kính Tâm tay cần chổi ra, quét sân lia lịa như muốn xóa đi hình bóng Thị Mầu :

Ai đâu có thói đa tình
Duyên đâu tìm kẻ tu hành trao duyên
Tính sao đây cửa thiền oan trái
Người tủi năm tôi lại tủi mười
Ðành khóc thầm trong chuyện nực cười
Chứ ngay tôi, tôi biết làm sao được ?

Thị Mầu say sưa ra, rón rén tới túm cán chổi, giữ chịt Kính Tâm : Ðây rồi đừng hòng trốn em nữa nhé !
Kính Tâm : Cô buông tôi ra để tôi quét chùa kẻo sư cụ người quở chết !
Thị Mầu : Quét chùa à ? Em bảo thật nhé :

Quét sao cho sách trần duyên
Tu chi cho bận mầu thiền ai ơi !
Tuổi xanh sao vội chán đời ?
Thầy tiểu ! Thầy tiểu !

Thị Mầu nắm cái chổi không ngờ Kính Tâm đã buông chổi ra và đi mất. Thị Mầu vừa giận, vừa thẹn, ném chổi theo…

Thầy tiểu ơi
Muốn trồng cây cải cho xanh
Thài lài rau rệu tán thành bờ tre
Này chị em ơi tôi nói cho mà nghe…

Nói : Người ở gần sao không lấy lại cứ nhè người ở xa. Thôi thì ta ăn cỏ đồng ta. Tuy rằng cỏ dại nhưng mà cỏ tươi. Anh Nô vốn người chất phác. Ta về phen này chớ hòng thoát khỏi tay ta.
Tiếng hậu trường : Này cô Mầu ! Lẳng lơ mặt dạn mày dầy. Ði đêm rồi cũng có ngày gặp ma !

Thị Mầu :

Lẳng ư lơ thì cũng chẳng mòn
Chính ư chuyên cũng chẳng sơn son để thờ

Quân Tử Vu Dịch (Tích chèo Lưu Bình Dương Lễ)

15/11/2009
Điệu : Quân Tử Vu Dịch (Tích chèo Lưu Bình Dương Lễ)

Em ơi! Chấp kinh em phải biết tòng quyền
Anh ơi! Em bước chân đi nguyện có Hoàng Thiên
Quyết em chẳng dám thay lòng đổi dạ
Tưởng những lúc mặn nồng hương lửa
Má kề gối tựa nay phút bỗng phải biệt ly
Anh đây thương bạn sẻ chia no đói
Em bước chân đi chớ ngại cát lầm
Đừng than khóc ruột tằm anh thêm rối
Sầu tình ngán nỗi chia đôi lối đành lòng sao
Chẳng đoái đến bạn hiền?
Em chẳng dám quên
Những phiền đôi lứa tưởng những lúc
Chiều đông tựa cửa ngao ngán thay
Cảnh vợ xa chồng hết hạ sang đông
Lẻ loi cô phòng tuổi xanh mòn mỏi
Dày ngóng mai trông
Trăm năm chút nghĩa đèo bòng
Xa xôi ai có thấu lòng chăng ai?
Chia tay đôi ngả xa nhau đôi nơi
Xa tiếng xa người, lệ sầu đầy vơi
Dứt áo ly biệt, anh đây chúc nàng hòa vui
Kể sao xiết nỗi ngậm ngùi
Khuyên nàng ghi nhớ lấy lời chấp kinh
Dặm trường thời thân gái một mình
Mối sầu sẻ nửa gánh tình chia hai
Ngõ trúc quanh hình bóng ai đã khuất
Luống bâng khuâng như mất lạng vàng…

Duyên Phận Phải Chiều

15/11/2009

Duyên Phận Phải Chiều

1. Duyên phận ấy mấy phải chiều là đôi chúng ta
duyên phận ấy mấy phải chiều
Cái dây tơ hồng đang xe vấn vít
Cái sợi chỉ điều bà Nguyệt khéo xe là đôi chúng ta
Duyên phận ấy mấy phải chiều

2. Duyên phận ấy mấy phải chiều là đôi chúng ta
duyên phận ấy mấy phải chiều
Cái dây tơ hồng vấn vương vương vấn
Cái duyên tơ mành là mình với ta cùng vai sánh vai
Duyên phận ấy mấy phải chiều